Název: Tranzice do nesezdaného soužití a prvních koresidenčních svazků v současné ČR
Autoři: Kreidl, Martin
Štípková, Martina
Citace zdrojového dokumentu: KREIDL, Martin; ŠTÍPKOVÁ, Martina. Tranzice do nesezdaného soužití a prvních koresidenčních svazků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2011. 35 s. (Working Paper No. 01-11).
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty/2011/soubor-3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16848
Klíčová slova: nesezdané soužití;manželství;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: unmarried cohabitation;marriage;Czech republic
Abstrakt v dalším jazyce: The growing incidence of unmarried cohabitation has often been pointed out as one of the most remarkable changes in the behavior of the Czech population. Surprisingly, there is only indirect or outdated empirical evidence documenting this claim. We estimate the prevalence of cohabitation using four relatively recent surveys. We also use survival analysis to show that, unlike marriage, people have not been postponing co-residential unions after 1989.
Práva: © Martin Kreidl - Martina Štípková
Vyskytuje se v kolekcích:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (FF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tranzice.pdfPlný text422,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16848

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.