Název: Identifikace a praxe homosexuálů ve východoslovenských romských osadách: možnosti využití diskurzivní analýzy při analýze coming out stories
Autoři: Kobes, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: KOBES, Tomáš. Identifikace a praxe homosexuálů ve východoslovenských romských osadách: možnosti využití diskurzivní analýzy při analýze coming out stories. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2011. 28 s. (Working Paper No. 02-11).
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty/2011/soubor-2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16849
Klíčová slova: analýza diskurzu;etnografie;homosexualita;východní Slovensko;romská osada
Klíčová slova v dalším jazyce: discourse analysis;ethnography;homosexuality;east Slovakia;roma settlement
Abstrakt v dalším jazyce: This article focuses on the potential of discursive approach in analyzing of coming out stories in case of homosexuals and transexuals actors living in Eastern Slovakian Roma settlement, and on its possibility to reconstruct the ways of subjectivity and identification of other as LGBT actors in social practice. The rearticulation of coming out process suggests Foucauldian dispositif of sexuality and during the detection of its parameters, and how this dispositif contribute to the actors´ action it is possible to use discourse analysis, and on the other hand to reflect its theoretical and methodological limitation. In this view two dominant question are important. How is it possible to relate a text to real social practice, and how is it possible to prove consistency between subjective knowledge, and wider social practice. The article suggests that coming out stories are texts representing subjective experience and conventional form of knowledge, and through their analysis it is possible to show how LGBT actors create alternative view in their coming out stories which is situated behind normative discursive limits about masculinity, feminity and human body.
Práva: © Tomáš Kobes
Vyskytuje se v kolekcích:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Identifikace.pdfPlný text829,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16849

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.