Název: Closing at the bottom, opening at the top: trends in the educational homogamy of czech married parents over the past two decades
Autoři: Štípková, Martina
Citace zdrojového dokumentu: ŠTÍPKOVÁ, Martina. Closing at the bottom, opening at the top: trends in the educational homogamy of czech married parents over the past two decades. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2011. [39] s. (Working Paper No. 03-11).
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty/2011/soubor-1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16850
Klíčová slova: status mezigenerační přenos;manželství;rodičovství;postsocialismus
Klíčová slova v dalším jazyce: intergenerational status transmission;marriage;parenthood;post-socialist
Abstrakt v dalším jazyce: Assortative mating creates families, and these families have and raise children. Hence the pattern of status homogamy in a society has implications for the social standing of families and, as a consequence, for the intergenerational transmission of social status. To address this implication of status matching, I study the homogamy of parents. I focus on trends in parental homogamy in the Czech Republic, a country where socioeconomic inequalities have increased and socioeconomic status has become more closely tied to education in the last two decades. I expect this profound social change to translate into rising homogamy among parents. I analyse data from the Czech birth register. The dataset includes all live marital births in selected years between 1990 and 2009 with information about the educational attainment of the mother and the father (N=498,565). The results show that homogamy has risen only slightly in absolute numbers. However, the log-linear modelling showed that the relative tendency to have children with an equally educated partner increased strongly among parents with the lowest educational level and decreased somewhat among parents with tertiary education.
Práva: © Martina Štípková
Vyskytuje se v kolekcích:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Closing.pdfPlný text551,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16850

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.