Název: Kmotrovství na východoslovenském venkově
Autoři: Kobes, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: KOBES, Tomáš. Kmotrovství na východoslovenském venkově. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2009. 22 s. (Working Paper No. 10-09).
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty/2009/soubor.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16854
Klíčová slova: kmotrovství;příbuzenství;Romové;Slovensko
Klíčová slova v dalším jazyce: godparentship;kinship;Gypsies;Slovakia
Abstrakt v dalším jazyce: This paper explores the godparentship in East Slovak countryside, and its interrelationship with the concept of family, kinship, and ethnicity. The godparetnship in East Slovak countryside is the base for the transformation biogenetically constituted family to the socially constituted family. In this view kinship is rather the matter of identity, and godparetship is in the context of “rodzinkárstvo” the matter of alliance. The godparetnship has also very good potential for the integration of Roma people in local community, but these relationships contribute paradoxically to ethnical perception of these people.
Práva: © Tomáš Kobes
Vyskytuje se v kolekcích:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kobes.pdfPlný text553,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.