Title: Konfigurativní analýza jako nový metodologický přístup ve volební geografii?: příklad analýzy volebního zisku KSČM v roce 2006
Authors: Kouba, Karel
Citation: KOUBA, Karel. Konfigurativní analýza jako nový metodologický přístup ve volební geografii?: příklad analýzy volebního zisku KSČM v roce 2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2008. 28 s. (Working Paper No. 08-02).
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Document type: článek
article
URI: https://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty/2008/soubor-5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16856
Keywords: volby;konfigurativní analýza
Keywords in different language: elections;configurative analysis
Rights: © Karel Kouba
Appears in Collections:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kouba.pdfPlný text509,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.