Title: "Making the instruments zither" of model a PUD-BJ "From idea to product"
Authors: Tratnik, Valentina
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 24.–25.5. 2011: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. [43-47]. ISBN 978-80-261-0002-7.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2011/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16919
ISBN: 978-80-261-0002-7
Keywords: didaktická pomůcka;citera
Keywords in different language: didactic tool;zither
Abstract in different language: Everything changes really quickly today. Daily we have to adjust to modern technologies that we live with. Modern technologies and other novelties have to be taken into consideration also at school. Each child must be assured to have the best possible conditions for his or her progress. The school has to conform to the children and their environment to achieve the best possible degree of knowledge in all respects. In school children are provided with knowledge and skills in various subjects, but this knowledge is often merely theoretical. In my opinion children would learn more if they were taught more practically. Project teaching work is one of the examples of practical work and we performed it within the subject of technical science. The products that we made may be used also in other subjects and this is a goal of every teacher – teaching the learners by connecting the subjects and not by dividing them. The product that is described later on may be made on a cultural or a technical science day. By making instruments, in my case the zither, children learn how to cooperate; they develop manual skills, form their personalities and get acquainted with our culture and new professions. Project teaching work enables learning by experience. And precisely by selfexperience we learn the most and we remember it for a longer period of time.
V današnjem času se vse spreminja z veliko hitrostjo. Vsak dan sproti se moramo prilagajati novim posodobitvam, ki nas spremljajo v življenju. Tudi šola mora te posodobitve in novosti upoštevati. Vsakemu otroku posebej moramo zagotoviti najboljše možne pogoje, za njegov napredek. Šola se mora prilagoditi otrokom ter njihovemu okolju, da doseže najboljšo mero znanja v vseh pogledih. V šolah otrokom ponujamo različna znanja pri različnih predmetih, vendar je to znanje velikokrat samo teoretično. Sama sem mnenja, da bi učenci veliko več odnesli, oziroma se naučili, če bi jim namesto teorije zanje podajali bolj praktično, ter za njih bolj prilagojen način. Primer praktičnega dela je tudi projektno učno delo, ki smo ga študentje izvajali pri predmetu tehnika pod mentorstvom profesorice ddr. Jožice Bezjak. Izdelki, ki smo jih izdelovali, nam lahko koristijo tudi pri ostalih predmetih, kar pa je cilj vseh učiteljev. Podajanje znanja učencem, tako, da predmete povezujemo med seboj, ter jih ne ločujemo po predalčkih. Izdelek, ki je predstavljen v nadaljevanju, tako lahko izdelamo ob kulturnem ali tehniškem dnevu. Z izdelavo glasbil, v mojem primeru citer se učenci učijo sodelovanja, razvijajo ročne spretnosti, oblikujejo se osebnostno ter se seznanjajo z našo kulturo ter novimi poklici. Projektno učno delo omogoča učencem učenje preko lastnih izkušenj. Ravno na teh lastnih izkušnjah pa se vsi največ naučimo ter si te izkušnje tudi zapomnimo.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2011
Olympiáda techniky Plzeň 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tratnik.pdfPlný text830,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.