Title: Modified DISTBIC algorithm for speaker change detection
Other Titles: Modifikovaný DISTBIC algoritmus pro detekci změny řečníka
Authors: Zochová, Petra
Radová, Vlasta
Citation: ZOCHOVÁ, Petra; RADOVÁ, Vlasta. Modified DISTBIC algorithm for speaker change detection. In: Interspeech Lisboa 2005. Bonn: Universität Bonn, 2005, p. 3073-3076.
Issue Date: 2005
Publisher: Universität Bonn
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/ZochovaP_2005_ModifiedDISTBIC
http://hdl.handle.net/11025/16938
Keywords: detekce změny řečníka;algoritmus založený na vzdálenostech
Keywords in different language: speaker change detection;metric-based algorithm
Abstract: Článek se zabývá problémem automatické detekce změny řečníka. V článku je navržen modifikovaný algoritmus nazývaný MDISTBIC, který je založen na vzdálenosti mezi sousedními segmenty. Navržený algoritmus vychází z algoritmu DISTBIC, který je modifikován tak, aby bylo dosaženo větší výkonnosti. Oba algoritmy (jak DISTBIC, tak MDISTBIC) jsou testovány v řadě experimentů. Jak ukazují výsledky, je ve většině testů algoritmus MDISTBIC mnohem účinější než algoritmus DISTBIC.
Abstract in different language: The paper deals with the problem of automatic speaker change detection. A metric-based algorithm, called MDISTBIC, which means Modified DISTBIC, is proposed in this paper. The algorithm originates from the DISTBIC algorithm and modifies it in order to reach a higher efficiency. Both the DISTBIC and the MDISTBIC methods are tested in a number of experiments. As the results show, the MDISTBIC algorithm is more efficient than the DISTBIC algorithm in a majority of tests.
Rights: © Petra Zochová - Vlasta Radová
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZochovaP_2005_ModifiedDISTBIC_1.pdfPlný text229,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.