Title: Optimization of features for robust speaker recognition
Other Titles: Optimalizace extrakce příznaků pro robustní rozpoznávání řečníka
Authors: Vaněk, Jan
Padrta, Aleš
Citation: VANĚK, Jan; PADRTA, Aleš. Optimization of features for robust speaker recognition. In: Speech processing. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, p. 140-147. ISBN 80-86269-11-6.
Issue Date: 2004
Publisher: Academy of Sciences of the Czech Republic
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/16963
http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/VanekJ_2004_Optimizationof
ISBN: 80-86269-11-6
Keywords: signal;zpracování řeči;rozpoznávání řečníka;robustnost;zkreslení;MFCC;PLP;CMS
Keywords in different language: signal;speech processing;speaker recognition;robustness;distortion;MFCC;PLP;CMS
Abstract: Tento článek zkoumá možnosti zlepření metod extrakce příznaků z akustického sihnálu. Důraz je kladen zejména na robustnost takovýchto příznaků, které pak rozahují lepších výsledků při přítomnosti aditivního šumu či zkraslení přenosového kanálu. Nově navržené příznaky umožňují snížit chybu rozpoznávání o 35 až 50%.
Abstract in different language: This study is aimed to examine possibilities of improving of the features. Main emphasis is placed on the robustness, i.e. noisy test data and/or channel disturbances (e.g. microphone mismatch). The new proposed features allow us to decrease the recognition error rate by 35-50%.
Rights: © Jan Vaněk - Aleš Padrta
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanekJ_2004_Optimizationof.pdfPlný text60,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.