Title: Introduction of improved UWB speaker verification system
Other Titles: Uvedení vylepšeného systému pro verifikaci řečníka Západočeské Univerzity
Authors: Padrta, Aleš
Vaněk, Jan
Citation: PADRTA, Aleš; VANĚK, Jan. Introduction of improved UWB speaker verification system. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2005, p. 364-370. (Lecture notes in computer science; 3658). ISBN 978-3-540-28789-6.
Issue Date: 2005
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/PadrtaA_2005_Introductionof
http://hdl.handle.net/11025/17003
ISBN: 978-3-540-28789-6
Keywords: rozpoznávání řečníka;zpracování signálu;verifikace
Keywords in different language: speaker recognition;signal processing;verification
Abstract: Tato práce se zabývá úlohou verifikace řečníka. Konkrétně vylepšeními z poslední doby, které byly integrovány do nového systému verifikace řečníka na Katedře Kybernetiky Západočeské Univerzity. Vylepšení se týkají v podstatě všech hlavních částí verifikačního systému: Zpracování signálu, akustického modelování i normalizace skóre.
Abstract in different language: In this paper, the improvements of the speaker verification system, which is used at Department of Cybernetics at University of West Bohemia, are introduced. The paper summarizes our actual pieces of knowledge in the acoustic modeling domain, in the domain of the model creation and in the domain of score normalization based on the universal background models. The constituent components of the state-of-art verification system were modified or replaced by virtue of the actual pieces of knowledge. A set of experiments was performed to evaluate and compare the performance of the improved verification system and the baseline verification system based on HTK-toolkit. The results prove that the improved verification system outperforms the baseline system in both of the reviewed criterions - the equal error rate and the time consumption.
Rights: © Aleš Padrta - Jan Vaněk
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PadrtaA_2005_Introductionof.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.