Title: An open-source GPU-accelerated feature extraction tool
Other Titles: Open-source GPU-akcelerovaný nástroj pro extrakci příznaků
Authors: Michálek, Josef
Vaněk, Jan
Citation: MICHÁLEK, Josef; VANĚK, Jan. An open-source GPU-accelerated feature extraction tool. In: Proceedings of the 12th international conference on signal processing, ICSP '14, 19.10.2014 - 23.10.2014. Beijing: IEEE Press, 2014, p. 450-454. ISBN 978‐1‐4799‐2187‐4.
Issue Date: 2014
Publisher: IEEE Press
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/MichalekJ_2014_AnOpen-Source
http://hdl.handle.net/11025/17007
ISBN: 978‐1‐4799‐2187‐4
Keywords: GPU;CUDA;OpenCL;MFC;PLP;extrakce příznaků;řeč;HTK
Keywords in different language: GPU;CUDA;OpenCL;MFC;PLP;feature processing;speech;HTK
Abstract: Extrakce příznakových vektorů z řečového signálu je výpočetně náročná úloha. MFCC a PLP příznaky patří více než dekádu stále mezi nejpoužívanější, proto jsme vytvořili GPU-akcelerovanou implementaci extrakce těchto příznaků. Naše implementace generuje identické výstupy jako referenční Hidden Markov Toolkit (HTK), avšak ve zlomku výpočetního času. Ušetřený výpočet čas je možné investovat jinam a tím napomoci ke zrychlení výzkumu a vývoje. Naše implementace byla vyvíjena v nástroji CUDA, která podporuje jen GPU od firmy NVIDIA. Proto jsme ještě přidali implementaci i v jazyce OpenCL, který podporuje všechny současné GPU. Projekt je open-source a tedy podporuje potřeby vědecké komunity, která pak může tento nástroj upravit pro svoje účely.
Abstract in different language: An extraction of feature-vectors from speech audio signal is a computationally intensive task. However, MFCC and PLP features remain the most popular for more than a decade. We made a GPU-accelerated implementation of the feature extraction processing. The implementation produces identical features as the reference Hidden Markov Toolkit (HTK) but in a fraction of the elapsed time. The saved time can be invested elsewhere and thus it can speed-up research. The implementation was developed in CUDA which supports NVidia GPUs only. So, we added an Open-CL implementation to support any current GPU. The project is an open-source package, thus research community can modify or adapt the implementation to their needs.
Rights: © Josef Michálek - Jan Vaněk
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MichalekJ_2014_AnOpen-Source.pdfPlný text116,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.