Title: Current state of czech text-to-speech system ARTIC
Other Titles: SouÄŤasnĂ˝ stav ÄŤeskĂ©ho systĂ©mu syntĂ©zy Ĺ™eÄŤi z textu ARTIC
Authors: Matoušek, Jindřich
Tihelka, Daniel
Romportl, Jan
Citation: MATOUĹ EK, JindĹ™ich; TIHELKA, Daniel; ROMPORTL, Jan. Current state of czech text-to-speech system ARTIC. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2006, p. 439-446. (Lectures notes in computer science; 4188). ISBN 3-540-39090-1.
Issue Date: 2006
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/MatousekJ_2006_Currentstateof
http://hdl.handle.net/11025/17023
ISBN: 3-540-39090-1
Keywords: syntĂ©za Ĺ™eÄŤi;fĂłn;inventář akustickĂ˝ch jednotek;systĂ©m s jednou instancĂ­;systĂ©m s vĂ­ce instancemi;vĂ˝bÄ›r jednotky;zpracovánĂ­ textu;prozodie
Keywords in different language: speech synthesis;phone;acoustic unit inventory;single unit instance;multiple unit instance;unit selection;text processing;prosody
Abstract: ÄŚlánek podává pĹ™ehled souÄŤasnĂ©ho stavu systĂ©mu ARTIC -- modernĂ­ho ÄŤeskĂ©ho konkatenaÄŤnĂ­ho korpusovÄ› orientovanĂ©ho systĂ©mu syntĂ©zy Ĺ™eÄŤi z textu. Popisuje všechny fáze návrhu systĂ©mu, vÄŤetnÄ› procesu vytvářenĂ­ inventáře akustickĂ˝ch jednotek, zpracovánĂ­ textu a produkce Ĺ™eÄŤi. Prezentuje dvÄ› verze systĂ©mu: systĂ©m s jednou instancĂ­, kterĂ˝ produkuje vĂ˝stupnĂ­ Ĺ™eÄŤ prĹŻmÄ›rnĂ© kvality, vhodnĂ© pro nenároÄŤná zařízenĂ­, a systĂ©m s vĂ­ce instancemi a dynamickĂ˝m vĂ˝bÄ›rem instancĂ­, kterĂ˝ poskytuje vĂ˝stupnĂ­ Ĺ™eÄŤ vysokĂ© kvality. ObÄ› verze využívajĂ­ automaticky vytvoĹ™enĂ© inventáře akustickĂ˝ch jednotek. V závislosti na verzi systĂ©mu jsou takĂ© diskutovány prozodickĂ© charakteristiky vytvářenĂ© Ĺ™eÄŤi. AÄŤkoliv byl systĂ©m pĹŻvodnÄ› vytvářen pro syntĂ©zu ÄŤeskĂ© Ĺ™eÄŤi, v souÄŤasnĂ© dobÄ› ARTIC umĂ­ mluvit tĹ™emi jazyky: ÄŤesky (k dispozici je ĹľenskĂ˝ a muĹľskĂ˝ hlas), slovensky a nÄ›mecky.
Abstract in different language: This paper gives a survey of the current state of ARTIC -- the modern Czech concatenative corpus-based text-to-speech system. All stages of the system design are described in the paper, including the acoustic unit inventory building process, text processing and speech production issues. Two versions of the system are presented: the single unit instance system with the moderate output speech quality, suitable for low-resource devices, and the multiple unit instance system with a dynamic unit instance selection scheme, yielding the output speech of a high quality. Both versions make use of the automatically designed acoustic unit inventories. In order to assure the desired prosodic characteristics of the output speech, system-version-specific prosody generation issues are discussed here too. Although the system was primarily designed for synthesis of Czech speech, ARTIC can now speak three languages: Czech (both female and male voices are available), Slovak and German.
Rights: Â© JindĹ™ich Matoušek - Daniel Tihelka - Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)
Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MatousekJ_2006_Currentstateof.pdfPlný text120,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.