Název: Věštby v Asýrii
Autoři: Sepešiová, Martina
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2015, č. 3, s. 150-170.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2015/ACTA_FF_2015_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17074
ISSN: 1802-0364 (print)
2336-6346 (online)
Klíčová slova: věštění;proroctví;věštec;haruspicium;astrologie;astronomie;Asýrie
Klíčová slova v dalším jazyce: divination;prophecy;oracle;extispicy;astrology;astronomy;Assyria
Abstrakt v dalším jazyce: This study discusses divination in Assyria, which was a highly important and respected discipline. Divination was done using the intestines of a sheep, by celestial signs or by a person’s appearance and behavior. In each chapter, the reader is acquainted with the appearance and conduction of divination rituals. Attention is also paid to the collections of omens, which formed the basis for assisting in the interpretation of the given signs. Then, a brief outline is provided of the political and social importance of diviners, i. e. their support by the king and respectability among the people. The last section of the study provides information about the preserved evidence of a special group of experts – prophets.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2015)
Číslo 3 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sepesiova.pdfPlný text648,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17074

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.