Název: Pitch marks at peaks or valleys?
Další názvy: Hlasivkové pulzy v maximech či minimech?
Autoři: Legát, Milan
Tihelka, Daniel
Matoušek, Jindřich
Citace zdrojového dokumentu: LEGÁT, Milan; TIHELKA, Daniel; Matoušek, Jindřich. Pitch marks at peaks or valleys?. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2007, p. 502-507. (Lectures notes in computer science; 4629). ISBN 978-3-540-74627-0.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/LegatM_2007_PitchMarksatPeaks
http://hdl.handle.net/11025/17105
ISBN: 978-3-540-74627-0
Klíčová slova: syntéza řeči;hlasivkové pulzy v řeči;nahrávání řečového korpusu;polarita řečového signálu
Klíčová slova v dalším jazyce: speech synthesis;pitch marks;corpus recording;speech signal polarity
Abstrakt: V tomto článku se zabýváme problémem polarity řečového signálu a jejího vlivu na přesnost umísťování hlasivkových pulzů v řeči. Byla navržena jednoduchá metoda pro určení polarity řečových signálů, která může být použita pro kontrolu konzistence řečového korpusu.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the problem of speech waveform polarity. As the polarity of speech waveform can influence the performance of pitch marking algorithms, the simple method for the speech signal polarity determination is presented in this paper. We call this problem peak/valley decision making, i.e. making of decision whether pitch marks should be placed at peaks (local maxima) or at valleys (local minima) of a speech waveform. Besides, the proposed method can be utilized to check the polarity consistence of a speech corpus, which is important for the concatenation of speech units.
Práva: © Milan Legát - Danie Tihelka - Jindřich Matoušek
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LegatM_2007_PitchMarksatPeaks.pdfPlný text290,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.