Title: Correlation analysis of facial features and sign gestures
Other Titles: Analýza korelace výrazu tváře a gest znakové řeči
Authors: Krňoul, Zdeněk
Hrúz, Marek
Campr, Pavel
Citation: KRŇOUL, Zdeněk; HRÚZ, Marek; CAMPR, Pavel. Correlation analysis of facial features and sign gestures. In: Proceedings of the 10th international conference on signal processing, ICSP '10, 24.10.2010 - 28.10.2010. Beijing: IEEE Press, 2010, p. 732-735. ISBN 978-1-4244-5898-1.
Issue Date: 2010
Publisher: IEEE Press
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KrnoulZdenek_2010_Correlationanalysis
http://hdl.handle.net/11025/17106
ISBN: 978-1-4244-5898-1
Keywords: znaková řeč;zpracování obrazu;analýza korelace
Keywords in different language: sign language;image processing;correlation analysis
Abstract: Tento článek analyzuje korelaci signálů produkovaných manuální a nemanuální složkou znakové řeči. Analýza je potřebná při dalším studiu problémů počítačového rozpoznání a syntézy znakové řeči. Nejprve jsou extrahovány příznaky z před-zaznamenaných obrazových dat. V článku je použita jednoduchá a robustní metoda pro sledování rukou, jejímž výsledkem je 2D trajektorie části manuální složky. Sledování pohybu a výrazu tváře je zajištěno pomocí Active Appearance Modelu. V článku jsou prezentovány prvotní výsledky provedených experimentů na korpusu izolovaných znaků z české znakové řeči. Z výsledků vyplývá, že manuální a nemanuální složky jsou korelované s největší shodou pro vertikální pohyb dominantní ruky a pohybu hlavy.
Abstract in different language: In this paper we focus on the potential correlation of the manual and the non-manual component of sign language. This information is useful for sign language analysis, recognition and synthesis. We are mainly concerned with the application for sign synthesis. First we extracted features that represent the manual and non-manual component. We present a simple but robust method for the hand tracking to obtain a 2D trajectory representing a portion of the manual component. The head is tracked via Active Appearance Model. We introduce initial experiments to reveal the relationship between these features. The procedure is verified on the corpus of isolated signs from Czech Sign Language. The results imply that the components of sign language are correlated. The most correlated signals are the vertical movement of head and hands.
Rights: © Zdeněk Krňoul - Martin Hrúz - Pavel Campr
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KrnoulZdenek_2010_Correlationanalysis.pdfPlný text158,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.