Title: Speaker adaptation of language models for automatic dialog act segmentation of meetings
Other Titles: Adaptace jazykových modelů pro automatickou segmentaci mítinků do dialogových aktů
Authors: Kolář, Jáchym
Liu, Yang
Shriberg, Elizabeth
Citation: KOLÁŘ, Jáchym; LIU, Yang; SCHRIBERG, Elizabeth. Speaker adaptation of language models for automatic dialog act segmentation of meetings. In: Proceedings of ICSPL 2007: 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2007, Antwerp, Belgium 27-31 August 2007. [Baixas]: ISCA, 2007, p. 1621-1624. ISSN 1990-9772.
Issue Date: 2007
Publisher: ISCA
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KolarJ_2007_SpeakerAdaptationof
http://hdl.handle.net/11025/17112
ISSN: 1990-9772
Keywords: adaptace jazykových modelů;adaptace na řečníka;detekce konce věty
Keywords in different language: language model adaptation;speaker adaptation;sentence segmentation
Abstract: V tomto článku zkoumáme adaptaci jazykových modelů na konkrétního řečníka v úloze automatické segmentace do dialogových aktů. Adaptace je provedena jako lineární interpolace obecného modelu s modelem natrénovaným jenom na datech konkrétního řečníka. Metoda byla testována na 20 nejčastějších řečnících v databázi záznamu mítinků. bylo dosaženo zlepšení pro 17 resp. 15 řečníků pro ruční resp. automatické přepisy.
Abstract in different language: Dialog act (DA) segmentation in meeting speech is important for meeting understanding. In this paper, we explore speaker adaptation of hidden event language models (LMs) for DA segmentation using the ICSI Meeting Corpus. Speaker adaptation is performed using a linear combination of the generic speakerindependent LM and an LM trained on only the data from individual speakers. We test the method on 20 frequent speakers, on both reference word transcripts and the output of automatic speech recognition. Results indicate improvements for 17 speakers on reference transcripts, and for 15 speakers on automatic transcripts. Overall, the speaker-adapted LM yields statistically significant improvement over the baseline LM for both test conditions.
Rights: © Jáchym Kolář - Yang Liu - Elizabeth Shriberg
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KolarJ_2007_SpeakerAdaptationof.pdfPlný text63,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.