Title: Using prosody for automatic sentence segmentation of multi-party meetings
Other Titles: Použití prozódie k automatické větné segmentaci vícestranných mítinků
Authors: Kolář, Jáchym
Shriberg, Elizabeth
Liu, Yang
Citation: KOLÁŘ, Jáchym; SHRIBERG, Elizabeth; LIU, Yang. Using prosody for automatic sentence segmentation of multi-party meetings. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2006, p. 629-636. (Lectures notes in computer science; 4188). ISBN 978-3-540-39090-9.
Issue Date: 2006
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KolarJ_2006_Usingprosodyfor
http://hdl.handle.net/11025/17113
ISBN: 978-3-540-39090-9
Keywords: automatické rozpoznávání řeči;prozodie;mítinky;segemntace na věty
Keywords in different language: automatic speech recognition;prosody;multiparty meetings;sentence segmentation
Abstract: Tento článek zkoumá použití prozodický příznaků pro automatickou větnou segmentaci vícestranných mítinků. Výsledky ukazují, že 1) informace o délkách pauz jsou důležité 2) přidání příznaků trvání, F0 a energie významě systém zlepšuje 3) integrovaný boosting model funguje lépe než HMM v ASR podmínkách 4) trénování boosting modelu na rozpoznaných slovech přináší další zlepšení.
Abstract in different language: We explore the use of prosodic features beyond pauses, including duration, pitch, and energy features, for automatic sentence segmentation of ICSI meeting data. Results show that (1) information from pauses is important, including pause duration both at the boundary and at the previous and following word boundaries; (2) adding duration, pitch, and energy features yields significant improvement over pause alone;(3) the integrated boosting-based model performs better than the HMM for ASR conditions; (4) training the boosting-based model on recognized words yields further improvement.
Rights: © Jáchym Kolář - Elisabeth Shriberg - Yang Liu
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KolarJ_2006_Usingprosodyfor.pdfPlný text91,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.