Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠvec, Jan
dc.contributor.authorŠmídl, Luboš
dc.date.accessioned2016-01-07T12:51:49Z
dc.date.available2016-01-07T12:51:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationŠVEC, JAN; ŠMÍDL, Luboš. Real-time large vocabulary spontaneous speech recognition for spoken dialog systems. In: Proceeding of the 4th International congres on Image and signal processing (CISP), 15th-17th October 2011, Shanghai. Beijing: IEEE Press, 2011, p. 2458-2463. (Volume 5).ISBN 978-1-4244-9304-3.en
dc.identifier.isbn978-1-4244-9304-3
dc.identifier.urihttp://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanSvec_2011_Real-timeLarge
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17164
dc.description.abstractČlánek popisuje modifikaci výchozího systému pro rozpoznávání řeči. Výsledný systém je vhodný pro použití v hlasovém dialogovém systému se smíšenou iniciativou a přirozeným vstupem. Jsou prezentovány tři přístupy pro rozšiření rozpoznávacího slovníku za účelem zajištění schopnosti rozpoznat všechny entity z dané domény. Dále je navržena metoda normalizace nespisovného textu. Experimenty provedené na korpusu spontánní řeči ukazují, že navržená metoda je velmi významná pro jazyky, kde se podstatně liší psaná formální podoba jazyka a obecná nespisnovná řeč. Celková chybovost slov (Word Error Rate) byla redukována o 16.7%.cs
dc.format6 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIEEE Pressen
dc.relation.ispartofseriesVolume 5en
dc.rights© Jan Švec - Luboš Šmídlcs
dc.subjectrozpoznávání řečics
dc.subjectjazykové modelovánícs
dc.subjecthlasové dialogové systémycs
dc.titleReal-time large vocabulary spontaneous speech recognition for spoken dialog systemsen
dc.title.alternativeRozpoznání spojité spontánní řeči s velkým slovníkem a v reálném čase pro dialogové systémycs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper describes the method for modifying the baseline speech recognition system to be suitable for a use in spoken dialog system with mixed initiative and natural user’s input. We present three approaches for extending the recognition vocabulary to ensure the spoken dialog system is able to recognize all entities in the given domain. The colloquial text normalization method is proposed. The experiments performed on spontaneous speech corpus suggested that the proposed method is very important for languages where the formal written language and a common colloquial speech are very different. The overall word error rate was reduced by 16.7%.en
dc.subject.translatedspeech recognitionen
dc.subject.translatedlanguage modellingen
dc.subject.translatedspoken dialog systemen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanSvec_2011_Real-timeLarge.pdfPlný text237,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.