Title: Benefit of proper language processing for czech speech retrieval in the CL-SR task at CLEF 2006
Other Titles: Přínos vhodného jazykového předzpracování pro vyhledávání v mluvené češtině v úloze CL-SR na CLEF 2006
Authors: Ircing, Pavel
Müller, Luděk
Citation: IRCING, Pavel; MÜLLER, Luděk. Benefit of proper language processing for czech speech retrieval in the CL-SR task at CLEF 2006. In: Evaluation of multilingual and multi-modal information retrieval. Berlin: Springer, 2007, p. 759-765. (Lectures notes in computer science; 4730). ISBN 978-3-540-74998-1.
Issue Date: 2007
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/IrcingP_2007_BenefitofProper
http://hdl.handle.net/11025/17179
ISBN: 978-3-540-74998-1
Keywords: vyhledávání řečových dokumentů;zpracování přirozeného jazyka;morfologická analýza
Keywords in different language: spoken document retrieval;natural language processing;morphological analysis
Abstract: Článek popisuje systém vytvořený týmem Západočeské univerzity pro účely participace v kampani CLEF 2006 CL-SR track. Rozhodli jsme se soustředit pouze na prohledávání české testovací kolekce a prozkoumání přínosu vhodného jazykového předzpracování pro úspěšnost vyhledávání. Pro účely lingvistického předzpracování dat jsme použili morfologický analyzátor a tagger. Pro vlastní vyhledávání jsme využili klasický tf.idf přístup se slepou zpětnou vazbou tak, jak je implementován v systému Lemur. Výsledky naznačují, že vhodné lingvistické předzpracování je pro úspěšné vyhledávání v mluvené češtině vskutku klíčové.
Abstract in different language: The paper describes the system built by the team from the University of West Bohemia for participation in the CLEF 2006 CL-SR track. We have decided to concentrate only on the monolingual searching in the Czech test collection and investigate the effect of proper language processing on the retrieval performance. We have employed the Czech morphological analyser and tagger for that purposes. For the actual search system, we have used the classical tf.idf approach with blind relevance feedback as implemented in the Lemur toolkit. The results indicate that a suitable linguistic preprocessing is indeed crucial for the Czech IR performance.
Rights: © Pavel Ircing - Luděk Müller
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IrcingP_2007_BenefitofProper.pdfPlný text77,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.