Title: Multi-modal dialogue system with sign language capabilities
Other Titles: Multimodální dialogový systém s podporou znakového jazyka
Authors: Hrúz, Marek
Campr, Pavel
Krňoul, Zdeněk
Železný, Miloš
Aran, Oya
Santemiz, Pinar
Citation: HRÚZ, Marek; CAMPR, Pavel; KRŇOUL, Zdeněk; ŽELEZNÝ, Miloš; ARAN, Oya; SANTEMIZ, Pinar. Multi-modal dialogue system with sign language capabilities. In: The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on computers and accessibility. New York: ACM, 2011, p. 265-266. ISBN 978-1-4503-0920-2.
Issue Date: 2011
Publisher: Association for Computing Machinery (ACM)
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/HruzMarek_2011_Multi-modaldialogue
http://hdl.handle.net/11025/17182
ISBN: 978-1-4503-0920-2
Keywords: znaková řeč;sledování v obraze;kategorizace znaků
Keywords in different language: sign language;visual tracking;signs categorization
Abstract: Tento článek popisuje návrh multimodálního dialogového systému s podporou znakové řeči. Jeho funkčnost byla testována na prototypu informačního kiosku pro neslyšící osoby, který poskytuje informace o vlakových spojeních. Systém využívá tyto vstupní modality: počítačové vidění, rozpoznávání znakového jazyka, automatické rozpoznávání řeči a dotykovou obrazovku. Výstupní modalitu představují 3D animace avatara na jedné obrazovce a grafické uživatelské rozhraní na druhé dotykové obrazovce. Informační kiosek může být použit pro sluchově postižené a neslyšící uživatelé v několika jazycích. Článek je zaměřen na popis vstupních a výstupních modalit vyjádřených znakovým jazykem.
Abstract in different language: This paper presents the design of a multimodal sign-language-enabled dialogue system. Its functionality was tested on a prototype of an information kiosk for the deaf people providing information about train connections. We use an automatic computer-vision-based sign language recognition, automatic speech recognition and touchscreen as input modalities. The outputs are shown on a screen displaying 3D signing avatar and on a touchscreen displaying graphical user interface. The information kiosk can be used both by hearing users and deaf users in several languages. We focus on description of sign language input and output modality.
Rights: © Marek Hrúz - Pavel Campr - Zdeněk Krňoul - Miloš Železný - Oya Aran - Pinar Santemiz
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HruzMarek_2011_Multi-modaldialogue.pdfPlný text496,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.