Title: Single speaker acoustic analysis of czech speech for purposes of emotional speech synthesis
Other Titles: Akustická analýza české řeči jednoho řečníka pro účely syntézy emotivní řeči
Authors: Grůber, Martin
Legát, Milan
Citation: GRŮBER, Martin; LEGÁT, Milan. Single speaker acoustic analysis of czech speech for purposes of emotional speech synthesis. In: Proceedings of the AISB 2008 symposium on affective language in human and machine. [London]: The society for the study of artificial intelligence and simulation of behaviour, 2008, p. 84-87. ISBN 1-902956-61-3.
Issue Date: 2008
Publisher: The society for the study of artificial intelligence and simulation of behaviour
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/GruberM_2008_SingleSpeaker
http://hdl.handle.net/11025/17195
ISBN: 1-902956-61-3
Keywords: syntéza řeči;emotivní syntéza řeči;různé řečnické postoje;akustická analýza
Keywords in different language: speech synthesis;emotional speech synthesis;various speaker's attitude;acoustic analysis
Abstract: Článek se zabývá akustickou analýzou několika množin českých vět namluvených jedním jediným řečníkem. Data použitá v tomto článku obsahují jak emotivní tak neutrální věty. Obzvláště jsme se zajímali o ty vlastnosti, které by mohli ovlivňovat vnímání řeči. Mezi těmito vlastnosti jsou F0, doba trvání fónů, formantové frekvence a intenzita signálu. Analyzované množiny vět byly složeny z promluv vyjadřujících různé řečnické postoje. Snažili jsme se odhalit nějaké akusticky měřitelné rozdíly mezi různými řečnickými postoji tak, abychom mohli výsledky uplatnit v našem TTS systému pro syntézu emotivní řeči.
Abstract in different language: This paper deals with an acoustic analysis of the sets of Czech sentences uttered by single speaker. The data used in this analysis consists of both emotional and neutral sentences. We have been especially interested in some features which are supposed to influence the perception of speech, such as F0, phoneme duration, formant frequencies or energy. The analyzed sets of sentences were composed of utterances expressing various speaker's attitude. We have tried to reveal some acoustically measurable differences among various speaker's attitudes so that we could incorporate this knowledge into our speech synthesis system to obtain emotional synthetic speech.
Rights: © Martin Grůber - Milan Legát
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GruberM_2008_SingleSpeaker.pdfPlný text132,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.