Název: Výzkum prvotních veřejných nabídek akcií realizovaných na českém kapitálovém trhu
Další názvy: Research into implemented IPOs in the czech capital market
Autoři: Meluzín, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2009, č. 2, s. 108-121.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1331826714_b4fc/08_meluzin.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17288
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: IPO;kapitálový trh;financování;kvalitativní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: IPO;capital market;financing;qualitative research
Abstrakt v dalším jazyce: Funding development of the company through the „Initial Public Offering“ has a high represen- tation globally, the Czech Republic unlike, and belongs to traditional methods of raising funds necessary for development of business in the developed capital markets. In the United States of America, Japan and in the Western Europe countries the method of company funding through IPO has been applying for several decades already. The first public stock offerings began to be applied in these markets in higher volumes from the beginning of the 60th of the last century. From that period importance of IPO goes up globally and the initial public stock offerings begin to be applied more and more even in the Central and Eastern European countries. Under the conditions of the Czech capital market this way funding of development of the company, connected with its entering into the capital market, is not very usual. The Strategy of Sustainable Development of the Czech Republic considers this situation the weakness of the Czech economy, and its resolving has to be paid a due care. The present paper aims at analyzing major characteristics of IPOs that were done in the Czech market in its modern-time history as well as at understanding approaches, views and experience of individual companies that did the IPOs. In order to meet the objectives, secondary research was conducted into sources dealing with the above issues and primary research was carried out into companies that did an IPO in the Czech capital market.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2009)
Číslo 2 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
08_meluzin.pdfPlný text113,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17288

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.