Název: Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu
Další názvy: Evaluation of th absorption intensity of the entrepneurial support in the regions funded intesely by the government
Autoři: Felixová, Kateřina
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2012, č. 1, s. 17-27.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1379590471_e10a/2012_01+Zhodnoceni+intenzity+absorpce+podpory+podnikani+v+regionech+se+soustredenou+podporou+statu.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17426
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: regionální rozvoj;regionální politika;regionální disparity;Evropská unie;strukturální fondy;operační programy;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: regional development;regional policy;regional disparities;European union;structural funds;operational programmes;Czech republic
Abstrakt v dalším jazyce: The paper focuses on the use of financial sources from structural funds of European Union and with the focus on the operation programme of Entrepreneurship and Innovation in the context of the regional development support in the troubled regions. The intensity of the absorption of the ent- repreneurial support is analysed according to the criteria set by the government and according to the troubled areas given by the individual regions of the Czech Republic. Whereas the regions sup- ported by the government are given centrally within the Strategy of the regional development of the Czech Republic. The regional level of the troubled areas is set ad hoc. Thus one of the crucial issu- es of this paper is to find potential preferences of the local authorities when deciding about the applications for the entrepreneur subsidies, loans and guaranties. The detailed analysis focuses on subsidies as the only non-profit form of the support. Further question is whether the regions with the intense government support get enough subsidies from entrepreneurial bodies in comparison with other (non-troubled) areas in the Czech Republic. The key documents for the research were the lists of recipients of subsidies in the first half of programme term 2007–2013 published by the CzechInvest agency. In total there are more than three thousand approved projects. The analysis covered only those businesses which received the subsidies. This research sample comprised of almost fifteen hundred subjects. Given the fact that the Czech Ministry of Trade and Industry publishes the location exclusively on the regional level it was necessary to add the information about the municipality or the place of the business which received the subsidy, to the list of recipients of the subsidies. It was necessary to define the con- cerned areas on the district level or territorial areas of municipalities with extended competencies or territorial units of municipalities chartered by town halls. The data about municipalities was found in the trade register for each subsidised project separately. The relevant data concerning the rese- arch were found in the researcher’s database.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2012)
Číslo 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2012_01 Zhodnoceni intenzity absorpce podpory podnikani v regionech se soustredenou podporou statu.pdfPlný text310,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17426

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.