Název: Vybrané problémy transparentnosti českého neziskového sektoru
Další názvy: Some problems of czech nonprofit sector transparency
Autoři: Bachmann, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2012, č. 2, s. 104-114.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1379590786_54c9/2012_02+Vybrane+problemy+transparentnosti+ceskeho+neziskoveho+sektoru.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17444
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: transparentnost;neziskové organizace;webové stránky;internetem zprostředkovaný výzkum;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: transparency;non-profit organizations;websites;internet mediated research;Czech republic
Abstrakt v dalším jazyce: Current development of non-profit sector is causing enhanced need for non-profit organizations transparency. Most frequent legal form among Czech non-profit organizations is civic association; it represents nine tenths of all Czech non-profits. Therefore, the aim of presented study was to determine current level of transparency in Czech civic associations. Within the defined aim were formulated five research questions focused on the website availability of: (1) the website itself; (2) clear definition of organization∞s purpose of existence; (3) other basic information on organization (statutes, annual reports, etc.); (4) information on donations; and (5) reports and information on economical matters of organization. The research was conducted through a content analysis of websites on the sample of organizations (n=1,528) obtained through the random selection from the official database. The results showed that a website has less than a third of organizations (32.6 %), approximately three-quarters (77.8 %) then keep their websites current. The purpose of existence is rather not disclosed, since the mission was published only in one third (32.2 %) of cases and the visions were disclosed only in 5.3 % of organizations. The basic organizational documents were more often presented the statutes (26.9 %) than the annual reports (9.8 %). However, the donors have been published in 38.0 % of cases, only 3.0 % of organizations published not only the donor, but also donated amount. The worst situation exists in availability of economic records and information, financial statements were published only in 7.9 % of organizations, and a transparent account was available in 1.5 % of cases. Some study findings showed a slight improvement in web transparency of non-profits to compare with similar research made by T. Rohrbacher in 2008. Other findings are new in this area, though still not be subject to comparison, approaching the level of transparency of Czech non-profit organizations.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2012)
Číslo 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2012_02 Vybrane problemy transparentnosti ceskeho neziskoveho sektoru.pdfPlný text224,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17444

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.