Název: Analýza souladu obsah ICT studijních oboru s požadavky praxe v České republice
Další názvy: The analysis of university graduates ICT related study programs
Autoři: Doucek, Petr
Maryška, Miloš
Novotný, Ota
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2013, č. 3, s. 148-161.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1404726185_0871/2013_3+Analyza+souladu+obsah+ICT+studijnich+oboru+s+pozadavky+praxe+v+CR.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17518
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: znalost;lidské zdroje;ICT;znalostní potenciál;absolventi;klastry;univerzity;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: knowledge;human resources;ICT;knowledge potential;graduates;clusters;universities;questionnaire
Abstrakt v dalším jazyce: This paper provides an analysis of university graduates at ICT specialist market and analysis of the skills required by ICT professionals when entering the ICT labour market in the Czech Republic. The university graduates analysis is focuses on universities effective in the ICT education area and compares their study programs (203 programs – 2006, 195 programs – 2009) with requirements of businesses (1002 businesses). It describes typical “product” of Czech education process in the area of ICT skills. General conclusions show that majority of graduate bachelors (at about 85 %) in the Czech Republic do not have knowledge profile to enter business as qualified employees without expensive additional training. At master level the same applies for at about 40 % of graduates. Results from our research confirmed positive trends in education of IS/ICT at universities in the Czech Republic. This is valid for both types of study program (bachelor and master study program). Through results we find out, that the distance between the student’s knowledge and business requirements are smaller. This could be cause for example by advances in the study programs structures and courses that are provided in selected study programs. The second survey has provided to us also information which universities provide graduates with knowledge the best fitted to the companies’ requirements. These “best universities” have been assigned through data mining procedures to the cluster MgrA09.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2013)
Číslo 3 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2013_3 Analyza souladu obsah ICT studijnich oboru s pozadavky praxe v CR.pdfPlný text831,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.