Název: Modelování mzdových rozdělení posledních let v České republice s využitím l-momentů a predikce mzdových rozdělení podle odvětví
Další názvy: Modeling of wage distribution in recent years in the Czech republic using L-moments and the prediction of wage distribution by industry
Autoři: Bílková, Diana
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2013, č. 4, s. 42-54.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1404732057_0368/2013_4+Modelovani+mzdovych+rozdeleni+poslednich+let+v+Ceske+republice+...pdf
http://hdl.handle.net/11025/17523
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: L-momenty;lineární kombinace statistik objednávek;mzdová rozdělení;lognormální distribuce
Klíčová slova v dalším jazyce: L-moments;linear combination of order statistics;wage distributions;lognormal distribution
Abstrakt v dalším jazyce: L-moments are based on the linear combinations of order statistics. The question of L-moments presents a general theory covering the summarization and description of sample data sets, the summarization and description of theoretical distributions, but also the estimation of parameters of probability distributions and hypothesis testing for parameters of probability distributions. L-moments can be defined for any random variable in the case that its mean exists. Within the scope of modelling of wage distributions we currently use the method of conventional moments, the quantile method or the maximum likelihood method. The theory of L-moments parallels the other theories and the main advantage of the method of L-moments over these methods is that L-moments suffer less from impact of sampling variability. L-moments are more robust and they provide more secure results in the case of small samples. The three-parametric lognormal distribution is one from the most frequent used distributions within the frame of modelling wage and income distribution. In the case of wage distributions we usually work with very large data sets and in such cases the method of L-moments provides say about alike accurate results as for example the method of moment or quantile method. The question of fitness of concrete parametric distribution for model of wage distribution tends to rejection of tested hypothesis about supposed form distribution practically always in the cases of such large samples. In this connection we can see close relationship between sample size and the value of criterion χ 2 , too. The forecasts of wage distributions were constructed based on the observance of previous development. Within the frame of the financilal crisis were set free the employees with very low wages above all. The effect of this truth to forecasts of wage distribution will be exactly known in the autumn of this year.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2013_4 Modelovani mzdovych rozdeleni poslednich let v Ceske republice ...pdfPlný text787,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17523

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.