Název: Impacts of selected nace industries´ foreign ownership on the czech economy
Autoři: Roubíčková, Michaela
Heryán, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2014, č. 4, s. 58-69.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1420548571_f99d/05_IMPACTS+OF+SELECTED+NACE+INDUSTRIES.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17582
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: zahraniční vlastnictví;domácí vlastnictví;přímé zahraniční investice;panelová regrese
Klíčová slova v dalším jazyce: foreign ownership;domestic ownership;foreign direct investment;panel regression
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the current paper was to estimate whether the Czech companies’ equity increasing and returns on equity’s development have an impact on GDP’s development in selected Czech business sectors. Contribution of our study to foreign direct investment and firm performance the matters is using quarterly frequency data to examine relationship between foreign ownership and quarterly economic growth in selected NACE business sectors. Hanou‰ek et al. [9] argue that Foreign Direct Investments (FDI) have some several impacts at the Czech microeconomic level. We argue then, it could be interesting to compare domestic and foreign ownership with weighted GDP growth rate in the Czech Republic. If foreign equity in the country and rentability of foreign owned companies affect GDP more than rentability of domestic companies, foreign ownership is more efficient for the Czech economy. From our point of view, microeconomic data in pooled sample could influence macroeconomy of the country. It motivates recent study. We are estimating panel regression models with cross section weights. Our endogenous variable is weighted GDP growth rate in pooled data of all our selected business industries. Our exogenous variables are average equity growth rate and growth rate of return on equity (ROE), both in pooled sample of selected Czech industries. This study proved positive impacts of foreign ownership on GDP in the Czech Republic. Foreign-owned companies have a positive impact on GDP growth rate through both increase in equity and increase of ROE of Czech firms. In the case of domestic-owned firms the positive impact of ROE change was not demonstrated.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2014)
Číslo 4 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
05_IMPACTS OF SELECTED NACE INDUSTRIES.pdfPlný text471,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17582

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.