Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKolingerová, Ivana
dc.contributor.authorHorová, Jana
dc.contributor.refereeŠmolík, Michal
dc.date.accepted2015-08-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:37:51Z
dc.date.available2014-10-14cs
dc.date.available2016-03-15T08:37:51Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-25
dc.identifier59264
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17823
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit pomocné programové vybavení a 3D modely pro program Identikit, který vznikl v rámci diplomouvé práce Ing. Petra Martínka a slouží k vytváření portrétů osob ve 3D pro účely policie. Práce se soustředila především na knihovnu umožňující editaci textury obličeje, která obsahuje základní funkce grafických editorů a funkce potřebné přímo pro tvorbu portrétu. Dále je součástí práce vytvoření několika modelů hlav a piercingů pro program Identikit a knihovny pro umisťování piercingů na tento model.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectidentikitcs
dc.subjectpoliciecs
dc.subjecttexturacs
dc.subjectumisťovánícs
dc.subject3Dcs
dc.subject2Dcs
dc.subjectmodelcs
dc.titleVytváření a úprava geometrických modelů pro tvorbu identikitůcs
dc.title.alternativeCreation and Modification of Geometrical Models for Identikits Creationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this bachelor thesis is to create auxiliary software and 3D models for the computer program Identikit, which was made as a part of the thesis by Ing. Petr Martínek and is used for making portraits of people in 3D for police use. The work is focused mainly at the creation of a library for editing texture of the face. The library contains basic functions of graphic software and also functions needed for portrait making. The other part of this work is a creation of a few head models and piercings for the program, and a library for placing the piercings on the head models.en
dc.subject.translatedidentikiten
dc.subject.translatedpoliceen
dc.subject.translatedtextureen
dc.subject.translatedplacingen
dc.subject.translated3Den
dc.subject.translated2Den
dc.subject.translatedmodelen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Horova.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11B0373P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce167,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11B0373P-posudek.pdfPosudek oponenta práce306,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11B0373P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.