Title: KIVFS - Zabezpečení serveru
Other Titles: KIVFS - Server Security
Authors: Vlček, Karel
Advisor: Matějka, Luboš
Referee: Jindra, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17831
Keywords: ditribuovaný souborový systém;zabezpečení;autorizace;autentizace;SSL;Kerberos;šifrování
Keywords in different language: distributed file system;security;authorization;authentication;SSL;Kerberos;encryption
Abstract: Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci bezpečnostního modelu pro ditribuovaný souborový systém KIVFS. Práce popisuje distrubuované systémy, model zabezpečení, algoritmy a protokoly používané k zabezpečení. Dále se zabývá implementací bezpečnostního modelu do KIVFS.
Abstract in different language: The thesis is about designing and creatig security model for KIVFS distributed file system. It starts with explanation what the distributed systems are and the KIVFS is described there. The thesis continues with informations about security algorithms used for encryption and security protokols used for negotation of identity. There is presented security model and it is described how it is implemented into KIVFS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfPlný text práce716,04 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12B0103K-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce292,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12B0103K-posudek.pdfPosudek oponenta práce392,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12B0103K-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce94,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.