Title: Konfigurovatelný systém pro ukládání a transformaci různorodých dat městské silniční dopravy
Other Titles: Configurable System for Storing and Transformation of Various Data of Urban Road Traffic
Authors: Zíka, Jakub
Advisor: Potužák, Tomáš
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17834
Keywords: dopravní data;načítání dat;ukládání dat;transformace dat
Keywords in different language: traffic data;data loading;data storing;data transformation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vytvořením konfigurovatelného systému pro ukládání a transformaci různorodých dat městské silniční dopravy. Hlavním cílem práce bylo vytvoření programu, jenž načte soubor (textový nebo XML) s daty o silniční dopravě. Předpokládá se, že soubory obsahující stejná data mohou mít do jisté míry různé uspořádání a různá klíčová slova uvozující tato data.
Abstract in different language: The submitting bachelor work deals with making configurable system for saving and transforming heterogeneous data of city traffic. The main goal was to make a program which will load a file (textual or XML) with data of city traffic. We suppose that files containing the same data can have, to some extent, different alignment and different key words, that initiate this data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11B0543P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce120,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11B0543P-posudek.pdfPosudek oponenta práce559,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11B0543P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce103,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.