Title: Návrh a implementace webové aplikace pro monitorování pacientů
Other Titles: Design and Implementation of Web Application for Monitoring of Patients
Authors: Brát, Jiří
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Tolar, David
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17836
Keywords: webová aplikace;programování;JavaScript;raspberry pi
Keywords in different language: web application;programming;JavaScript;raspberry pi
Abstract: Práce se zabývá jednou z částí systému, který je vyvíjen na pracovišti Nové technologie - výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni. Tento systém se zabývá monitorováním biometrických signálů pacientů v pečovatelském prostředí. Teoretická části této práce obsahuje seznámení se s PC platformou Raspberry Pi. Dále tato část práce obsahuje seznámení s technologiemi využívanými pro implementaci webových aplikací. Praktická část práce se zabývá implementací webové aplikace na platformě Raspberry Pi a simulací reálného zatížení systému.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with one part of the system, which is being developed at a workplace of The New Technologies - Research Centre University of West Bohemia. This system concerns with monitoring of biometric signals by patients in a hospital care environment. The theoretical part of that bachelor thesis contains a familiarization with PC Raspberry Pi platform. Further this theoretical part contains the familiarization with technologies used for implementation of web applications. The practical part deals with the implementation of the web application at Raspberry Pi platform and the simulation of real system load.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JiriBrat.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11B0809P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce297,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11B0809P-posudek.pdfPosudek oponenta práce193,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11B0809P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce106,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.