Title: Způsoby návrhu databáze nástrojem MySQL Workbench
Other Titles: Ways of database design for tool MySQL Workbench
Authors: Nosková, Jana
Advisor: Zíma, Martin
Referee: Nykl, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17866
Keywords: datový model;návrh;integritní omezení;databáze
Keywords in different language: data model;design;integrity constraints;database
Abstract: Tato práce obsahuje manuál pro modelování dat nástrojem MySQL Workbench. Podrobněji jsou popsány různé způsoby tvorby fyzického datového modelu čili databáze. Všechny cesty byly otestovány vybranými subjekty. Díky tomuto testování bylo vytvořeno zhodnocení jednotlivých způsobů a nalezení toho, který je nejvhodnější pro skupiny uživatelů s různými znalostmi.
Abstract in different language: This document contains a manual for data modeling by database tool MySQL Workbench. The ways of database creation are described in detail. These methods were tested by chosen subjects. The final review was made based on this testing and the most suitable method was chosen for users with different knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2015.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11B0595P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce236,18 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11B0595P-posudek.pdfPosudek oponenta práce437 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11B0595P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce98,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.