Title: Systém na správu a řízení vnitrofiremního vzdělávání
Other Titles: The system for control and management of internal education
Authors: Sýkora, Martin
Advisor: Jansa, Jiří
Referee: Fiala, Dalibor
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17871
Keywords: Java;enterprise;EE 6;JSF;servlet;CDI;EJB;JPA;vnitrofiremní;vzdělávání;e-learning;aplikace;plugin;kalendář;google;outlook;stream
Keywords in different language: Java;enterprise;EE 6;JSF;servlet;CDI;EJB;JPA;internal;education;e-learning;application;plugin;calendar;google;outlook;stream
Abstract: Cílem této práce je seznámit se s moderními technologiemi tvorby webových aplikací v Java EE 6 a následně využít nově získané poznatky k zanalyzování potřeb a vytvoření informačního systému pro správu a řízení vnitrofiremního vzdělávání, který umožní napojení na kalendáře třetích stran a streamování multimediálního obsahu školení a v budoucnu tak nahradí zastaralý systém, který je doposud využíván. V první části práce jsou prezentovány technologie, s kterými bylo nutné se důkladně seznámit a které byly následně využity při tvorbě této práce, jejich teoretické pozadí a možnosti. V další části se již zabývám implementačními detaily nejpodstatnějších částí aplikace a shrnutím výsledků. Výsledkem této práce je aplikace, která splňuje požadavky na modernost jak použitých technologií a návrhových vzorů, tak i design a uživatelskou přívětivost.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to get familiar with modern technologies used for creating web applications based on Java EE 6 and to subsequently use newly acquired knowledge to analyze needs and to create information system for control and management of internal education, that allows connecting to the third party calendar services and streaming of multimedia content for training courses, which will result in replacement of an outdated system that is used now by the new one. In the first part of this thesis, technologies, with which it was necessary to get thoroughly familiar and which were afterwards used to create application, their theoretical background and capabilities, are presented. In the next part I deal with implementation details of most important parts of application and summary of results. The result of this thesis is the complete application, which meets the requirements of modernity of the used technologies, design patterns and graphical design and UX.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sykoram_a11n0024k_dp.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11N0024Khodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce562,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11N0024Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce324,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11N0024Kobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce207,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.