Title: Získání a uchování metadat z heterogenních dat
Other Titles: Extraction and storage of metadata from heterogeneous data
Authors: Kryl, Martin
Advisor: Včelák, Petr
Referee: Brůha, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17877
Keywords: rdf;metadata;obrazové soubory;ontologie;rdf slovník;jpeg;png;tiff;exif;xmp.
Keywords in different language: rdf;metadata;image files;ontology;rdf vocabulary;jpeg;png;tiff;exif;xmp.
Abstract: Práce řeší problém čtení metadat z obrazových souborů a jejich zápis do RDF modelu. Zaměřil jsem se na soubory typu JPEG, PNG a TIFF. Ke čtení metadat je využita knihovna Metadata Extractor. Mapování je definováno v ontologii. Je snaha o využití pojmů z existujících RDF slovníků. Pro případy, kdy není žádný vhodný pojem k dispozici, vytvářím vlastní slovník RDF vlastností. Výsledná ontologie mapuje 107 Exif makernote tagů a 207 tagů ostatních metadatových formátů na vlastnosti existujících ontologií. Implementace má formu pluginu pro program MetaMed.
Abstract in different language: This work tackles an issue of reading metadata from image files and adding them to RDF model. Image file types in the scope of the work are JPEG, PNG and TIFF. Metadata Extractor library is used for reading metadata from image files. Mapping definition is written in ontology file. Using existing vocabulary terms is preferred. In case no viable vocabulary term exists, a new property is defined in newly created ontology. Created mapping ontology has 107 defined mappings of Exif Makernote tags on existing terms and 207 mappings of other metadata tags. Extraction procedure is implemented as a plugin for MetaMed application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kryl-2015-dp.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0067Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce388,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0067Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce623,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0067Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce209,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.