Title: Sběr zdravotnických dat
Other Titles: Medical data collecting
Authors: Žák, Petr
Advisor: Klečková, Jana
Referee: Včelák, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17878
Keywords: výměna dat;zdravotnictví;informační systémy;datové standardy;Medicalc
Keywords in different language: data exchange;health;information systems;data standards;Medicalc
Abstract: Práce se zabývá především výměnou dat mezi různými zdravotnickými informačními systémy. Klade si za cíl v první řadě teoreticky popsat některé principy a především standardy výměny zdravotnických dat. Následně analyzovat způsob získávání, přenosu a ukládání dat z informačního systému Medicalc za účelem jejich dalšího zpracování a využití v jiných systémech, především tedy aplikace a řešení k tomuto účelu vytvořené a využívané. V poslední části pak navrhnout a zrealizovat úpravy, vedoucí k dalšímu požadovanému vylepšení a rozšíření této funkčnosti.
Abstract in different language: This thesis focuses mainly on data exchange between different medical information systems. The first goal is to describe some principles and standards of medical data exchange in theory. Next step is to analyse ways of extracting, transporting and storing data from Medicalc information system to allow this data to be reused in different ways, while the focus is in particular on applications and solutions created and used for this purpose. The last part of this thesis proposes and then realises some changes to extend this functionality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zakp_DP_final.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0075Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce384,41 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0075Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce725,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0075Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce200,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.