Title: Implementace openEHR do elektronické<br> zdravotní dokumentace
Other Titles: Implementation of openEHR into electronic health record
Authors: Havlíček, Ondřej
Advisor: Papež, Václav
Referee: Ježek, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17881
Keywords: openehr;archetyp;template;gui;elektroencefalografie;neuroinformatika;odml;vaadin;zdravotní dokumentace;adl;dvouvrstvé modelování
Keywords in different language: openehr;archetype;template;gui;electroencephalography;neuroinformatics;odml;vaadin;electronic health records;adl;two-layer modeling
Abstract: Práce je zaměřena na nový systém, elektronickou zdravotní dokumentaci (EZD), vyvíjený neuroinformatickou skupinou na Katedře informatiky a výpočetní techniky. Systém je založen na konceptu openEHR, který odděluje popis doménových dat a implementaci pomocí vícevrstvého modelování (generický referenční model a doménově specifické archetypy). Cílem této práce je vytvoření modulu pro EZD, který umožní automatické generování grafického uživatelského rozhraní na základě struktury archetypu. Modul je schopen zpracovat archetypy a vytvořit webové formuláře pro zadávání, editaci a zobrazení dat archetypu. Implementace využívá standardní EHR knihovny openEHR Java libraries a webový framework Vaadin. Druhá část práce se zabývá zdokonalením elektrofyziologických doménových archetypů, kde navrhuje systém pro párování archetypů s odML terminologiemi a řeší automatizaci získávání odML identifikátorů pro dané terminologie.
Abstract in different language: The work is focused on a new personal electronic health record (EHR) system; i.e. the system which is being developed bellow neuroinformatics research group at the Department of Computer Science and Engineering. The system is based on the \textit{openEHR\textit{}} concept, which allows a separation of domain description and implementation details via two/three layer modelling (generic reference models and domain dependent archetypes). The goal of this thesis is to develop a module for the system, which will handle an automatic GUI generation according to archetype structure. The archetypes are processed and the set of web-based forms for manual data input, edit and view is generated. Implementation itself uses web framework Vaadin and \textit{openEHR Java libraries\textit{}}. Second part of the work deals with the electrophysiology domain archetypes improvement. It proposes the archetypes binding with the odML terminology and it solves an automatic odML terms identification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomathesis.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0065Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce373,99 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0065Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce638,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0065Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce273,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.