Title: Kontrola formálních pravidel u dokumentů vybraných textových procesorů
Other Titles: The Control of Rules in Documents of Chosen Word Processors
Authors: Kupilík, Ondřej
Advisor: Cais, Štěpán
Referee: Herout, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17885
Keywords: textové procesory;kontrola dokumentů;xml;xsd
Keywords in different language: word processors;control of documents;xml;xsd
Abstract: Diplomová práce se zabývá kontrolou formálních pravidel u dokumentů textových procesorů Microsoft Word, OpenOffice a LibreOffice. Cílem práce je analyzovat možnosti kontroly v dokumentech vybraných textových procesorů, definovat množinu kontrolovaných pravidel a vytvořit aplikaci, která bude množinu pravidel pro dané typy dokumentů kontrolovat. Pravidla kontrolovaná aplikací jsou definována ve vstupním XML souboru. Struktura XML souboru byla navržena v rámci diplomové práce a je popsána pomocí XSD schématu. Výstupem programu je XML soubor obsahující výsledky kontroly pravidel. Program byl otestován na sadě různých dokumentů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the control of rules in Microsoft Word, OpenOffice, and LibreOffice documents. The goal of the thesis is to analyse the possibilities of the control of rules in the documents of chosen word processors, to define a set of the rules, and to develop an application that will control the defined set of rules in the documents. The input of the program is an XML file that includes the rules required by the user. The structure of the XML file was designed within the framework of the thesis and the structure was described by XSD schema. The output of the application is the XML file containing the results of the control of rules. The testing of the program was performed on a set of various documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kupilik.pdfPlný text práce349,49 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0113Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce762,41 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0113Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce539,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0113Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce223,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.