Title: Simulátor optických jevů
Other Titles: Optical simulator
Authors: Rendl, Kamil
Advisor: Lobaz, Petr
Referee: Brada, Přemysl
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17891
Keywords: optický simulátor;holografie;světelné paprsky
Keywords in different language: optical simulator;holography;light rays
Abstract: Představení nové verze optického simulátoru. Simulátor je schopen simulovat chování světelných paprsků v optických sestavách. Hlavním cílem je simulace optických sestav používaných při záznamu a rekonstrukci hologramu. Stará verze simulátoru byla schopna simulovat chování světelných paprsků pouze ve 2-D, a zároveň obsahovala několik nevýhod. Nová verze má zcela novou pružnější softwarovou architekturu, která umožňuje simulovat chování světelných paprsků ve 3-D a umožňuje snadnější obsluhu optických sestav. Práce popisuje podrobnosti nové softwarové architektury.
Abstract in different language: A new implementation of an optical simulator is presented. It is able to simulate behavior of light rays in an optical system. Its main goal is to simulate optical systems used for hologram recording and reconstruction. The old version of the simulator was able to simulate rays in 2-D only and had several drawbacks. The new version has completely new, more flexible software architecture that allows to simulate rays in 3-D and allows easier optical system setup. The thesis describes details of the new software architecture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Optical simulator.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0123Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce392,21 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0123Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce907,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0123Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce269,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.