Title: Migrace nástroje pro statickou analýzu Java byte-code<br> do cloudu
Other Titles: Migration of tool for static Java byte-code analysis to cloud
Authors: Rinkes, Jakub
Advisor: Ježek, Kamil
Referee: Pešička, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17892
Keywords: jacc;cloud;amazon;ec2;cloud computing;migrace
Keywords in different language: jacc;cloud;amazon;ec2;cloud computing;migration
Abstract: Diplomová práce rozšiřuje nástroj JaCC, který provádí statickou analýzu Java bytecodu. Nástroj provádí velké výpočetně náročné operace. Ty mohou trvat dlouhou dobu a využít všechny zdroje jednoho počítače a to limituje velikost a počet úloh, kterou může nástroj zpracovávat. Jednou z možností je využít škálování hardwaru více počítačů pro zpracování úloh. Cloudové služby jsou v dnešní době hodně rozšířené a používané v různých oblastech informatiky. Poskytují možnost pronajmout si službu, která může nahradit software, vývojové prostředí, hardware nebo celou IT infrastrukturu. Jednou z těchto možností je pronájem hardwaru pro výpočetní úlohy, které vyžadují více výpočetních zdrojů. Cílem této práce je ověřit technickou proveditelnost migrace nástroje JaCC do cloudu. Účelem je zvýšení dostupných hardwarových zdrojů a výkonu pro zpracování úloh nástroje. Migrace je proveditelná, ale záleží na tom, jak bude nástroj využíván, a na velikosti úkolů pro nástroj.
Abstract in different language: This thesis extends JaCC, which is a static analysis tool for Java bytecode. JaCC performs computationally intensive operations. The operations may take a long time and use all resources of one computer and it limits the size and number of tasks that the tool can handle. Solution is to scale many computers. Cloud services are now very widespread and used in various fields of informatics. They allow clients to rent a service that can replace the software, development environment, hardware resources or complete IT infrastructure. One of these options is renting hardware for computing tasks that require a lot of computing resources. The main goal of thesis is to verify the technical feasibility of migration JaCC into cloud. The purpose is to increase available hardware resources and performance tasks processing. We found that migration is feasible but it is benefits may be gained only for some of the bigger tasks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub_Rinkes_A13N0124P_DP.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0124Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce406,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0124Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce657,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0124Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce250,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.