Title: Numerická simulace prokrvení tkáně
Other Titles: Numerical simulation of blood flow
Authors: Krejčí, Vladimír
Advisor: Lukeš, Vladimír
Referee: Rosenberg, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18037
Keywords: vaskulární strom;játra;perfuze
Keywords in different language: vascular tree;liver;perfusion
Abstract: Tato práce se zaobírá analýzou struktury vaskulárních stromů a následnou simulaci perfuze v prostoru. Prostorem je rozuměn objemový model jater. Tato analýza je důležitá z medicínského hlediska, pro lepší porozumění prokrvování jater a jeho simulaci na virtuálním modelu. Simulace tohoto procesu vede k maximalizování přesnosti lékařských zákroků a zkvalitnění péče o pacienta ve smyslu zvětšení procenta úspěšnosti operací a snížení dalších zdravotních rizik, které mohou na základě nepřesného zákroku vzniknout.
Abstract in different language: This work is interested in vascular trees analysis and their perfusion in space(model of liver). This analysis is important from a medical point of view, a better understanding of blood flow in the liver and its simulation on the virtual model. Simulation of this process leads to maximize the accuracy of medical treatments and improving patient care in terms of the percentage increase in the success of operations and reduce other health risks, which may, on the basis of inaccurate surgery arise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krejci_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rendl_oponent.pdfPosudek oponenta práce491,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krejci_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce225,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.