Title: Návrh kompozitního luku
Other Titles: Design of Composite Bow
Authors: Hrdlička, Václav
Advisor: Kottner, Radek
Referee: Krystek, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18043
Keywords: luk;kompozitní materiály;DFC graf;netkaná textílie;MKP;optimalizace;tětiva;Dacron;autokláv;technologie vap
Keywords in different language: bow;composite materials;DFC graph;nonwoven textile;FEM;optimization;bowstring;Dacron;autoclave;vap technology
Abstract: Po rešerši současných i historických luků, byl na jejím základě modelován v konečněprvkovém softwaru luk z jednosměrového uhlíkového kompozitu. Pro účely modelu byly také experimentálně vyšetřeny materiálové vlastnosti tětivy. Po vytvoření modelu následovala jeho tvarová a rozměrová optimalizace. Jejím předmětem byla snaha o maximalizaci akumulace potenciální energie a zároveň minimalizaci hmotnosti za udržení nátahové síly a složek napětí v přiměřených hodnotách. Další částí práce byla samotná výroba luku, kdy k vytvrzení kompozitu došlo v autoklávu. Na závěr byla provedena validační zkouška.
Abstract in different language: In this thesis was after the research of present and historical bows modeled in finite element method software bow from unidirectional carbon composite. In the model were entered material properties of bowstring, which were examined. After that was executed optimization of shape and dimensions. Target of the optimization was maximum of accumulated strain energy together with minimization of mass, while draw force and components of stress will be in the required range. For this was used Pareto optimization. Another part of thesis was manufacture of bow with curing in autoclave. Final step was validation exam.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hrdlicka.pdfPlný text práce18,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hrdlicka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce780,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hrdlicka_oponent.pdfPosudek oponenta práce837,22 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hrdlicka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.