Title: Návrh a zpracování projektové dokumentace pro objekt penzionu s restaurací v Třeboni
Other Titles: Draft and elaboration of project documentation for object Pension with restaurant in Třeboň
Authors: Vynahlovská, Kristýna
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Staňková, Hana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18046
Keywords: penzion;projektová dokumentace;stavební povolení;statika;systém livetherm
Keywords in different language: pension;project documentation;building permit;statics;system livetherm
Abstract: Tato práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení objektu Penzion s restaurací v Třeboni dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Stavba by měla sloužit hostům všech oblastí České Republiky a zároveň i zahraničním turistům pro rekreaci. Objekt je navržen jako zděný stěnový, půdorysem ve tvaru písmene L, dvoupodlažní s využitím podkroví. V přízemí je navržena restaurace se zázemím. Práce se zabývá tepelným posouzením konstrukcí, statickými výpočty a empirickým návrhem prvků krovu. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD studentské verze 2014. Pro vytvoření vizualizace objektu byl použit program ArchiCAD 16 a pro statické výpočty program Scia Engineer 14. Textová část byla vytvořena v programech WORD a EXCELL 2010. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This work focuses on the draft and elaboration of project documentation for building permits object Pension and restaurant in Třeboň according to Decree no. 63/2013 Col. This building should serve especially to guests all areas of the Czech Republic as well as foreign tourists for recreation. The building is designed as a brick wall, floor plan L-shaped. Contains two floor and using the attic. The ground floor is designed restaurant with facilities. This work deals with the assessment of structure, static calculations and empirical design of elements. The drawing part of the project was done by the usage of AutoCAD 2015 student version. The visualization and real view of the building was achieved with programmes ArchiCAD 16 and structural analysis was done by Scia Engineer 14. Text section was created in Word an Excell 2010. All designs and construction calculations are in accordance with Czech technical standards ČSN EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vynahlovska_Kristyna_2015.pdfPlný text práce9,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vynahlovska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vynahlovska_oponent.pdfPosudek oponenta práce579,49 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vynahlovska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce160,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.