Title: Projekt -Ocelová skladovací hala s administrativní budovou
Other Titles: The project - The steel warehouse hall with administrative building
Authors: Zdvořanová, Adéla
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18050
Keywords: ocelová konstrukce;skladovací hala;dokumentace pro stavební povolení;statický výpočet;zatížení objektu
Keywords in different language: steel construction;warehouse;documentation for construction permition;static calculation;load analysis
Abstract: Cílem této práce je návrh, posouzení ocelové skladovací haly se zděnou administrativní částí a vytvoření dokumentace pro stavební povolení. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN. Práce obsahuje vlastní analytický výpočet vybraných částí ocelové konstrukce na základě zjištěných vnitřních sil pomocí programu SCIA Engineer 14.
Abstract in different language: The main object of this bachelor's thesis is design, verification of the steel warehouse combined with bricked administration building and creation of documentation for construction permition. Verification of the steel warehouse is done in retrospection with valid standards ČSN. The thesis contains analytical calculation of selected elements of steel part of the building based on internal stress analysis obtained by using SCIA software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zdvoranova_Adela.pdfPlný text práce52,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zdvoranova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce425,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zdvoranova_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zdvoranova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce191,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.