Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl, Petr
dc.contributor.authorSkálová, Kateřina
dc.contributor.refereeBoháč, František
dc.date.accepted2015-08-25
dc.date.accessioned2016-03-15T08:41:15Z-
dc.date.available2014-10-20cs
dc.date.available2016-03-15T08:41:15Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-07-13
dc.identifier64193
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18051
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace výstavního prostoru Galerie Rokycany. Cílem práce je návrh a výběr vhodného dispozičního a konstrukčního řešení, sestavení zatěžovacích stavů a statický výpočet a posouzení vybrané části konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je vypracována v programu AutoCAD 2012 a sestavování zatěžovacích stavů, posouzení a generování zatížení je provedeno v programu FIN 2D.cs
dc.format168 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprefabrikovaná konstrukcecs
dc.subjectskeletcs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectgaleriecs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectfincs
dc.titleProjekt -Výstavní prostor- Galerie Rokycanycs
dc.title.alternativeProject - Exhibition space - Gallery Rokycanyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis deals with the design and elaboration of project documentation of exhibition space Gallery Rokycany. The thesis target is to design and selection of a suitable dispositional and structural design, setting up load cases, and structural analysis and assessment of selected parts of the construction according to ČSN EN. Drawing part is made by AutoCAD 2012 and petting up load cases, assessment and generating load combinations is performed in the program FIN 2D.en
dc.subject.translatedprefabricated constructionen
dc.subject.translatedskeletonen
dc.subject.translatedarchitectural designen
dc.subject.translatedgalleryen
dc.subject.translatedloaden
dc.subject.translatedfinen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Katerina_Skalova.pdfPlný text práce13,62 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Skalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Skalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce167,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.