Title: Experimentální analýza fixací zlomeniny křížové kosti
Other Titles: Experimental analysis of sacral bone fixators
Authors: Hartlová, Jana
Advisor: Lobovský, Libor
Referee: Zemčík, Robert
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18055
Keywords: křížová kost;iliosakrální šroub;transilikální vnitřní fixátor;transiliakální dlaha;sakrální tyč;experimentální analýza;fotogrametrie;korelace obrazu
Keywords in different language: sacrum;iliosacral screw;transiliac internal fixator;transiliac plate;sacral bar;experimental analysis;photogrammetry;image correlation
Abstract: Práce se zaměřuje zejména na srovnání čtyř typů fixátorů používaných pro jednostrannou transforaminální zlomeninu křížové kosti. Stabilita jednotlivých fixátorů je vyhodnocena na základě výsledků zátěžových testů provedených na ortopedických modelech pánve, při kterých byla měřena dislokace zvolených bodů na dorzálním povrchu křížové kosti. Experimentální data byla pořízena a zpracována s využitím metod fotogrametrie a korelace obrazu. Fotogrametrický software použitý pro analýzu byl v rámci práce detailně testován a byla určena jeho přesnost.
Abstract in different language: The aim of the thesis is a comparison of four fixators used for stabilisation of unilateral transforaminal sacral fracture. Their stability is examined during experimental measurements performed on orthopaedic models of pelvis. For the evaluation of the experimental data the methods of photogrammetry and digital image correlation were used. The photogrammetric software was tested and its accuracy was determined. In order to analyse the stability of the fixators, the dislocations of selected points at the dorsal surface of the sacrum were quantified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hartlova_BP.pdfPlný text práce44,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hartlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hartlova_oponent.pdfPosudek oponenta práce632,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hartlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce241,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.