Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFicner, Tomáš
dc.contributor.authorTesárek, Robin
dc.contributor.refereeDvořák, Tomáš
dc.date.accepted2015-05-11
dc.date.accessioned2016-03-15T08:41:28Z-
dc.date.available2014-04-23cs
dc.date.available2016-03-15T08:41:28Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-20
dc.identifier61772
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18064
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje nové právní úpravě akcií, která souvisí s novými právními předpisy účinnými od 1. 1. 2014, a to zejména se Zákonem o obchodních korporacích a s Novým občanským zákoníkem, kdy došlo k zásadním změnám, jež souvisí zejména se zrušením omezení druhů akcií, jež mohou akciové společnosti vydat a s povinností vydávat akcie na jméno v zaknihované podobě. Následně je provedena komparace nové právní úpravy s právní úpravou akcií na Slovensku.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61772-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectakciecs
dc.subjectcenný papírcs
dc.subjectzákladní kapitál akciové společnostics
dc.subjectzaložení akciové společnostics
dc.subjectzákon o obchodních korporacíchcs
dc.subjectburza cenných papírůcs
dc.subjectobchodný zákonníkcs
dc.subjectkomparacecs
dc.titleAkciecs
dc.title.alternativeThe shareen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is devoted to the new legislation diluted shares, related to new legislation effective from 1. 1. 2014, especially the Business Corporations Act as the new Civil Code, when fundamental changes have occurred, which is mainly related to the abolition of restrictions on types of shares which may issue a joint stock company and the obligation to issue shares in uncertificated form. Consequently, the comparison of the new legislation with the legislation of the shares in the Slovak Republic.en
dc.subject.translatedsharesen
dc.subject.translatedsecurityen
dc.subject.translatedcapital stock companyen
dc.subject.translatedestablishment stock companyen
dc.subject.translatedbusiness corporations acten
dc.subject.translatedstock marketen
dc.subject.translatedcommercial codeen
dc.subject.translatedcomparsionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_AKCIE_2015_TESAREK (2).pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tesarek-1.pdfPosudek vedoucího práce881,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tesarek-2.pdfPosudek oponenta práce573,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tesarek Robin.pdfPrůběh obhajoby práce329,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.