Title: Oddlužení ve vazbě na řešení dluhů z podnikání
Other Titles: Discharge in relation to debts from enterprise
Authors: Gruberová, Lenka
Advisor: Outlá, Anna
Referee: Vítek, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18067
Keywords: insolvenční řízení;úpadek;oddlužení;dluhy;podnikání
Keywords in different language: insolvency proceedings;bankruptcy;discharge;debts;enterprise
Abstract: Diplomová práce se zabývá oddlužením ve vazbě na řešení dluhů z podnikání. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž v první kapitole je uveden výklad stěžejních pojmů jako úpadek a jeho způsoby řešení. Následující dvě kapitoly jsou zaměřeny především na analýzu judikatury ve vztahu k oddlužení dluhů z podnikání, resp. podnikatelů (fyzických osob). V poslední části diplomové práce je provedena komparace se slovenským a německým insolvenčním právem.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is discharge in relation to debts from enterprise. The diploma thesis is divided into four individual parts. In the first section important terms such as bankruptcy and its resolution are explained. Next two parts mainly contain analysis of judicial desicions in relation to discharge of enterpreneurs (natural persons) and debts from enterprise as well. Theme of the last part is comparison to German and Slovak insolvency acts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gruberova-1.pdfPosudek vedoucího práce455,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gruberova-2.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gruberova Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce309,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.