Title: Financování smíšených ekonomických statků
Other Titles: Financing of joint economic goods.
Authors: Křížová, Lucie
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Součková, Radka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18208
Keywords: smíšené ekonomické statky;školství;škola;finanční prostředky
Keywords in different language: joint economic goods;education;school;funds
Abstract: Bakalářská práce se zabývá financováním smíšených ekonomických statků, konkrétně školstvím. Nejdříve se práce věnuje obecné charakteristice smíšených statků, charakteristice školství a dále rozebírá samotné financování tohoto odvětví veřejného sektoru. V poslední části práce je provedena analýza finančního hospodaření na příkladu Základní školy a mateřské školy Bezděkov a na základě této analýzy je provedeno zhodnocení sledované situace a jsou stanovena doporučení.
Abstract in different language: At the beginning, bachelor thesis deals with characteristic of mixed good then characteristic of education. The bachelor thesis deals with financing of public sector, too. Finally, I devoloped analysis of financial management where it was performed assessment of the situation. Subseguently I developed recomnsendation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krizova_Lucie_K12B0288P.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bp pv krizova.PDFPosudek vedoucího práce983,99 kBAdobe PDFView/Open
oponent-bp po krizova.PDFPosudek oponenta práce405,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob krizova 288.PDFPrůběh obhajoby práce251,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.