Title: Hodnocení bonity malých a středních podniků s důrazem na kvalitativní ukazatele
Other Titles: Assessment of creditworthiness of small and medium enterprises with an emphasis on qualitative indicators
Authors: Dvořáková, Lada
Advisor: Potměšil, Jaroslav
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18242
Keywords: bonita;malé a střední podniky;kvantitativní ukazatele;kvalitativní ukazatele;finanční analýza;nefinanční analýza
Keywords in different language: creditworthiness;small and medium sized enterprises;financial analysis;quantitative indicator;qualitative indicators;financial analysis;non-financial analysis
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na hodnocení bonity malých a středních podniků z pohledu banky. Bonita podniků se řeší s důrazem na kvalitativní data, která nám umožňují pohlížet na aktuální situaci podniku a získat informace, jež finanční analýza neposkytuje. Základem metody pro posouzení kvalitativních dat je vytvořený model, který využívá bodové metody hodnocení. Model je posléze ověřen na vybraném vzorku malých a středních podniků z odvětví stavebnictví a strojírenství.
Abstract in different language: The scope of this diploma thesis is an assessment of creditworthiness of small and medium enterprises from the bank point of view. The creditworthiness of enterprises is solved with emphasis to qualitative data, which allows us to see current condition of a company and to obtain information, which can not be provided by financial analysis. The basis of the method for assessment of creditworthiness of a company is the suggested model, which uses system of points for assessment of qualitative data. This model has been applied on a selected sample of small and medium enterprises from two branches which are building industries and machine industries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorakova_diplomovaprace.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pvdvorakova.pdfPosudek vedoucího práce757,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent-dvorakova.pdfPosudek oponenta práce509,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dvorakova.PDFPrůběh obhajoby práce871,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.