Title: Analýza účetní uzávěrky a závěrky podniku
Other Titles: Analysis of company´s annual final accounts and financial statement
Authors: Hrbková, Kateřina
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18245
Keywords: účetní uzávěrka;účetní závěrka
Keywords in different language: annual final accounts;financial statement
Abstract: Předmětem práce je analýza účetní uzávěrky a závěrky společnosti Elroz, a.s. V teoretické části je nejprve vysvětlena účetní závěrka obsahující účetní uzávěrku a vyobrazeno základní rozdělení této problematiky. Následuje charakteristika společnosti Elroz, a.s. z obecného a účetního hlediska. Poté je zde analýza postupů provádění závěrky a důležité informace, bez kterých by závěrky nemohla být vypracována. Poslední stěžejní kapitolou jsou návrhy na zlepšení, kde jsou uvedeny aktualizace dokumentů ohledně inventarizace a vytvoření vnitropodnikových směrnic.
Abstract in different language: The object of this work is the analysis of annual final accounts and financial statement of Elroz, stock company. The theoretical section explains the financial statements comprising annual final accounts and in this section shows the basic division of this issue. In the following part is a description of the company Elroz, as of general and accounting terms. Then there is the analysis methods of execution statements and important information, without which the statement could not be drawn up. Suggestions for improvement are the last main chapter which are given update of documents regarding inventory and creation of internal guidelines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hrbkova.pdfPlný text práce8,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv Hrbkova.PDFPosudek vedoucího práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
oponent-po Hrbkova.PDFPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob Hrbkova0001.PDFPrůběh obhajoby práce184,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.