Title: Analýza přechodu podnikatelského subjektu z daňové evidence na účetnictví a jeho dopad na daň z příjmu
Other Titles: Analysis of the business entity transition from tax records to accounting and its impact on income tax
Authors: Humlová, Olga
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Kozina, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18246
Keywords: daňová evidence;účetnictví;převodový můstek;daňový dopad;zákon o daních z příjmů.
Keywords in different language: tax records;accounting;transfer bridge;taxation impact;low on income tax
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Přechod je aplikován na firmě Pavel Královec Instalatérství, který zvažuje přejít dobrovolně na vedení účetnictví. Teoretická část charakterizuje daňovou evidenci a účetnictví a popisuje postup přechodu. V praktické části je nejprve představena firma Pavel Královec Instalatérství a popis daňové evidence ve firmě. Dále je zpracován projekt přechodu včetně převodového můstku, účtového rozvrhu, vnitřních směrnic a daňového dopadu. Závěr práce je věnován doporučení a hodnocení jednotlivých možností, jež se zabývají touto problematikou.
Abstract in different language: The thesis deals with issues of transition from tax records to accounting. The transition is applied to the company Pavel Královec Instalaterství, which considers the voluntary transition to accounting. The theoretical part define tax records, accounting and describes the process of transition. In the practical part the thesis presents the company Pavel Královec Instalaterství and describes the tax records in the company at first. Furthermore the thesis processes the project of transition including transfer bridge, account classification, internal guideline and taxation impact. The conclusion of thesis is dedicated to the recommendations and assessments of individual possibilities which deal with this issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Olga Humlova.pdfPlný text práce821,28 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-pvhumlova.pdfPosudek vedoucího práce581,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-humlova.pdfPosudek oponenta práce503,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Humlova.PDFPrůběh obhajoby práce817,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.